Kontakt Parafia Miłosierdzia Bożego Bębło-Czajowice
Ks. Proboszcz Stefan Trojan
Tel: 12 419 31 86
e-mail: parafia.bebloczajowice@gmail.com
Kancelaria parafialna czynna codziennie 1 godzinę po Mszach świętych (oprócz niedziel i uroczystości)