Parafia Miłosierdzia Bożego Bębło-Czajowice.

Kościół parafialny wybudowany w latach 1989-1992, poświęcony w 1992 roku.

Kamień węgielny został wmurowany 16 maja 1992 roku przez Jego Eminencję ks. Kard. Franciszka Macharskiego, Arcybiskupa, Metropolitę Krakowskiego.

Budowniczym naszego kościoła był ks. Kan. Marian Matusiak, proboszcz parafii Biały Kościół.

Parafię Bębło-Czajowice erygowano 25 grudnia 1999 roku.

Pierwszym proboszczem był ks. Kan. Jan Skotnicki w latach 1996-2004r.

Drugim proboszczem był ks. Kan. Jerzy Bargiel w latach 2004-2015r.

Obecnym proboszczem jest ks. mgr Stefan Trojan.

Odpust Miłosierdzia Bożego, II Niedziela Wielkanocna

Parafia korzysta z cmentarza parafii Biały Kościół